DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Úvod

3.3.2013
 
PROHLÁŠENÍ
 
Vážení členové klubu,
vzhledem k množícím se dotazům a stížnostem na činnost nové hlavní poradkyně chovu (viz níže), které jsou mi přednášeny, a vzhledem k reakcím HPCH na ně, sděluji následující:
 
O odvolání z funkce jsem byla informována 14.2.2013 prostřednictvím webových klubových stránek. Ještě 11.2.2013 jsem vyřizovala klubové záležitosti, neb jsem v tento den nebyla o již dva dny starém odvolání informována, ačkoliv elektronická komunikace je z rozhodnutí výboru považována za plnohodnotnou s komunikací písemnou.
 
Veškeré záležitosti, které jsem byla povinna zpracovat v předepsaném časovém horizontu, jsem k tomuto datu vyřídila.
Chovatelskou agendu, týkající se funkce poradce chovu, předám rovněž v řádném termínu, dle platných stanov klubu.
 
Pokud někomu ze členů vyvstaly komplikace s agendou, která by měla být řešena v mezidobí mezi předepsanými termíny, např.s vystavováním krycích listů, pak sděluji, že je mi to skutečně líto, řešení tohoto patří však do kompetence nové poradkyně chovu, která by Vám měla bezokladně vyhovět.
Ti, kdo mě odvolali v tak nezvyklém termínu, pouhý měsíc před řádnými volbami, si museli být těchto vzniknuvších komplikací vědomi. Nesou plnou zodpovědnost za nastalou situaci a je na zvážení všech členů, proč tak učinili právě v čase těsně před volbami, jimiž právě členové sami projevují a uskutečňují svou vůli a řeší své potřeby.
 
Dovoluji si zároveň požádat tímto všechny členy, aby se zúčastnili výroční členské schůze, a dali tak na vědomí, jak si oni představují další fungování klubu, neb pouze slovo členské základy je zásadní a rozhodující.
 
Eva Červená

22.2.2013
Srdečně zveme na klubové setkání KRaAOP, které se koná již zítra, 23.2.2013, v Dobříši, od 10ti hodin. Z důvodu úrazu klubového figuranta je akce výjimečně s figurantem náhradním, bez ringa. Těšíme se na Vás a Vaše psy.

 Pozvánka
 Zveme na výroční členskou schůzi klubu, která se koná 9.3.2013 v Brně. Více info na hlavním klubovém webu - www.kraop.wz.cz.

Důležité upozornění
 
Dovoluji si informovat, že ode dne konání výborové schůze 9.2.2013 je hlavním poradcem chovu Mgr. Natálie Bezvodová, Úvoz 88, 602 00 Brno, tel.: 776 844 444, email: natalie.bezvodova@seznam.cz.
 
Agenda byla mnou řešena/vyřizována do 11. února 2013  - před informováním (14.2.) o odvolání z funkce.
Ve všech chovatelských záležitostech se prosím obracejte nadále na paní Mgr. N. Bezvodovou.
 
S pozdravem a díky za dosavadní dlouholetou spolupráci
Eva Červená

P.S. Obsah těchto stránek bude vzhledem k souvisejícím změnám podrobněji upraven a dále aktualizován později.

 
Vážení návštěvníci,
 
buďte vítáni na detailně informačních stránkách pro chovatele, určených speciálně a výhradně pro členy Klubu ruských a asijských ovčáckých psů (FCI).
Tyto stránky volně navazují na oficiální klubové stránky na adrese: www.kraop.wz.cz, kde naleznete veškeré informace o klubu (dále KRaAOP),  týkající se členství a pořádaných akcí chovatelských, výstavních i výcvikových.
KRaAOP sdružuje plemena: kavkazský pastevecký pes, středoasijský pastevecký pes,  jihoruský ovčák, moskevský strážní pes.
 
Zde na tomto místě budou chovatelé informováni detailně o všem, co je třeba učinit v souvislosti se zamýšleným odchovem štěňátek,  o tom,  co předchází tomuto významnému kroku i co poté následuje, jaké dokumenty je třeba vyplnit, kdy a kam je odeslat.
Dozvíte se také, zda pošta zaslaná Vámi hlavnímu poradci chovu došla na místo určení, kdy byly Vaše doklady zpracovány a odeslány dál.
Budou zde uveřejněny také novinky a změny, týkající se chovatelství.
 
Přeji Vám mnoho radosti při odchovu štěňat a spoustu chovatelských úspěchů.
 
z pověření výboru KRaAOP
Eva Červená
hlavní poradce chovu
 
uvedeno do provozu 10.1.2011